به وب سایت شرکـت آرد نهــاوند خوش آمدید.

تماس با ما

با سالها تجربه در خدمت شما مشتریان هستیم

تماس با ما

مراکز فــروش

استـــان هـــــــــمدان :

همراه : ۰۹۱۸۱۱۱۷۹۱۸                 ثابت : ۳۸۳۳۷۰۳۸-۰۸۱

……………………………………………………………………………………

شهـــرستان نهــاوند  :

همراه : ۰۹۱۸۸۵۰۸۸۶۷                 ثابت : ۳۳۲۴۹۵۱۱-۰۸۱

……………………………………………………………………………………

شهـــرسـتان مـلایـــر :

همراه : ۰۹۱۸۵۰۵۵۰۳۲                 ثابت : ۳۳۳۵۳۳۱-۰۸۱

دفتر مرکز و کارخانه

دفتر مرکزی : 

همدان ، شهرستان نهاوند ، کیلومتر ۱۴ جاده کرمانشاه

تلفن :  ۷-۳۳۶۳۸۳۳۵- ۰۸۱

نمابر : ۳۳۶۳۸۳۳۸- ۰۸۱

کد پستی : ۶۵۹۷۱۱۶۸۳۱

……………………………………………………..

کارخانه : همدان ، شهرستان نهاوند ، کیلومتر ۱۴ جاده کرمانشاه
 
تلفن : ( ۱۰ خط ) ۷-۳۳۶۳۸۳۳۵- ۰۸۱

نمابر : ۳۳۶۳۸۳۳۸- ۰۸۱

کد پستی : ۶۵۹۷۱۱۶۸۳۱